Scheidingsmediation

Wanneer een huwelijk eindigt is het soms moeilijk om de emotionele en praktische zaken afzonderlijk van elkaar te kunnen bekijken/beredeneren. De beslissing om te scheiden is nooit gemakkelijk, maar de wijze waarop een scheiding wordt afgehandeld, kan een wereld van verschil maken. Scheidingsmediation helpt om tot een oplossing te komen die respect en begrip centraal stelt. Ik help jullie om tot gezamenlijk afgestemde afspraken te komen, die duurzaam zijn voor beide partijen.

Wat is scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is een proces waarbij ik jullie help om jullie scheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. In plaats van de confrontatie aan te gaan in een rechtszaal, werken jullie samen met mij om tot overeenstemmingen te komen over essentiële zaken zoals; vermogensverdeling, alimentatie, en (eventuele) ouderlijke verantwoordelijkheden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk om de onderlinge verhouding ‘on speaking terms’ te houden. Het gezamenlijk opstellen van een ouderschapsplan behoort ook tot de mogelijkheden van het mediation traject. 

Het proces van de mediation/sessies:

In de meeste gevallen neemt een van de partijen contact op met mij om een afspraak in te plannen. Deze afspraak wordt door mij per mail aan beide betrokken partijen bevestigd. Vervolgens zal ik vanaf dit punt alle communicatie aan beide partijen sturen. In deze mail stuur ik ook de mediationovereenkomst, zodat beide partijen deze kunnen doornemen. Tijdens het eerste gesprek wordt de mediationovereneenkomst door mij toegelicht en is er voor de partijen gelegenheid om vragen te stellen en/of toelichting te krijgen. Na ondertekening van deze overeenkomst is er gelegenheid tot een korte kennismaking. Daarna onderzoek ik bij beide partijen de behoeftes en zaken waar er afspraken/overeenstemming over moet komen. Het aantal sessies hangt af van de onderlinge verstandhouding van de partijen en de complixiteit van de scheiding. Nadat er afspraken zijn gemaakt (convenant) en er een (eventueel) ouderschapsplan is opgesteld, kan de volgende stap worden gezet: het indienen/aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank. Dit moet altijd door een advocaat worden gedaan. Ik heb een fijne samenwerking met een advocate uit Bolsward, die dit voor jullie kan verzorgen.

Het hele traject van jullie scheiding kan bij mij afgerond worden.

De voordelen van scheidingsmediation:

  • Kostenbesparing: Het is voordeliger dan een gerechtelijke procedure, omdat het meestal minder tijd in beslag neemt en minder juridische kosten met zich meebrengt.

  • Tijdbesparing: Het kan sneller tot een overeenkomst leiden, waardoor beide partijen eerder de kans krijgen verder te gaan.

  • Maatwerk: Het biedt de mogelijkheid om oplossingen op maat te creëren, die rekening houden met de situatie en behoeften van de partijen/het gezin.

  • Privacy: In tegenstelling tot een openbare rechtszaak, is mediation een privéproces.

  • Inspraak: In het mediationtraject hebben beide partijen inspraak om tot gezamenlijke afspraken te komen i.p.v. een juridische procedure waar een beslissende uitspraak door een rechter wordt genomen.  

Iedereen heeft twee ogen, niemand ziet hetzelfde…