Familie mediation

Ben jij verwikkeld in een conflict met je (schoon)familieleden? Lopen de spanningen en ruzies hoog op en lijkt er geen oplossing in zicht? Of sluimeren er al jaren onuitgesproken issues, waardoor er emotionele schade is ontstaan? Dan is familie mediation een effectieve manier om conflicten binnen de familie op te lossen en de relaties te herstellen. Het is belangrijk om te realiseren dat het inschakelen van een mediator niet betekent dat je zwakte toont, maar juist getuigt van moed en bereidheid om naar een oplossing/betere band te streven. 

Wat is familie mediation?

Familie mediation is een proces waarbij een neutrale partij, de mediator, wordt ingeschakeld om familieleden te helpen bij het bespreken van de issues en oorzaak van de conflicten. De mediator fungeert als een onpartijdige bemiddelaar en creëert een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin alle betrokkenen vrijuit kunnen spreken. De mediator faciliteert in de gesprekken tussen de betrokken partijen en helpt hen bij het vinden van gemeenschappelijke belangen en het bereiken van wederzijds begrip. Door actief te luisteren, vragen te stellen en technieken toe te passen die gericht zijn op conflicttransformatie, geeft de mediator familieleden de gelegenheid om hun emoties te uiten, misverstanden op te helderen en gezamenlijke oplossingen te vinden.

Voordelen familie mediation;

  • Behoud van relaties: Het richt zich op het herstellen van familierelaties. De mediator streeft naar een gezamenlijke oplossingen, waarbij alle partijen zich gehoord voelen. Dit helpt om de band tussen familieleden te versterken en conflicten te voorkomen.
  • Zelfbeschikking: De betrokken partijen zelf de controle over het proces en de uiteindelijke beslissingen. Familieleden worden aangemoedigd om samen tot een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is.
  • Kostenbesparend: In vergelijking met juridische procedures zijn de kosten van familiemediation vaak aanzienlijk lager. Mediation kan helpen om tijd, geld en emotionele belasting te besparen door conflicten sneller en efficiënter op te lossen.

Wanneer familie mediation?

  • Conflicten tussen (schoon)ouders en kinderen
  • Echtscheidings- of scheidingssituaties
  • Ruzies over eigendommen of financiële zaken
  • Geschillen over opvoedingsstijlen of beslissingen met betrekking tot kinderen
  • Problemen met broers en zussen, zoals bedrijfsopvolging, etc.

Vergeet niet dat mensen waar je ruzie mee hebt,

dezelfde mensen zijn waar je om geeft.