Arbeidsmediation

Ben je verwikkeld in een arbeidsconflict en weet je niet hoe dit op te lossen? Arbeidsmediation is een effectieve manier om conflicten binnen de werkomgeving op te lossen, waarbij de mediator helpt om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen voor alle betrokken partijen.

Waarom kiezen voor arbeidsmediation?

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot stress, verminderde productiviteit en zelfs langdurige juridische procedures. Het is belangrijk om deze conflicten zo snel mogelijk op te lossen om verdere schade te voorkomen. Hier zijn vier redenen waarom je zou moeten kiezen voor arbeidsmediation:

 • Snelheid: In tegenstelling tot gerechtelijke procedures kan arbeidsmediation veel sneller tot resultaten leiden. Een gemiddelde mediation duurt ongeveer 3 tot 6 sessies, terwijl juridische procedures maanden of zelfs jaren kunnen duren.
 • Kostenbesparing: Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridisch proces. Het vermijden van gerechtelijke kosten, advocatenhonoraria en verloren werktijd kan aanzienlijke besparingen opleveren.
 • Behoud van relaties: Bij arbeidsmediation is de focus gericht op het herstellen van de communicatie en het vinden van een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. Dit helpt om de werkrelaties te behouden wat vooral belangrijk is, als je in de toekomst nog met elkaar moet samenwerken.
 • Vertrouwelijkheid: Een ander voordeel van arbeidsmediation is dat het proces vertrouwelijk is. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft tussen de betrokken partijen en de mediator. Dit kan bijdragen aan een veilige omgeving waarin open en eerlijke communicatie mogelijk is.

Hoe werkt arbeidsmediation?

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek zal de mediator kennismaken met alle betrokken partijen en uitleggen hoe het mediationproces zal verlopen. Daarnaast worden ook de verwachtingen en doelen besproken.
 • Gesprekssessies: In de gesprekssessies faciliteert de mediator de communicatie tussen de partijen. Elke partij krijgt de kans om zijn of haar standpunten en belangen naar voren te brengen. De mediator helpt bij het vaststellen van gemeenschappelijke doelen en het zoeken naar creatieve oplossingen.
 • Overeenkomst: Als er overeenstemming is bereikt wordt deze vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst is bindend voor alle betrokken partijen.

Het succes van arbeidsmediation

Arbeidsmediation heeft bewezen een succesvolle methode te zijn voor het oplossen van arbeidsgeschillen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de mediations tot een bevredigende oplossing leidt.

Dit hoge slagingspercentage kan worden verklaard door verschillende factoren:

 • Vrijwilligheid: Alle betrokken partijen moeten vrijwillig deelnemen aan de mediation en gemotiveerd zijn om tot een oplossing te komen. Hierdoor is er vaak meer bereidheid om samen te werken en tot compromissen te komen.
 • Neutraliteit: De mediator is een onafhankelijke derde partij die geen belang heeft bij het resultaat van de mediation. Dit zorgt voor een evenwichtige benadering en verhoogt de kans op een eerlijke oplossing.
 • Vertrouwelijkheid: Zoals eerder genoemd blijft alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk. Dit geeft de betrokkenen de vrijheid om open en eerlijk te communiceren zonder angst voor repercussies.
 • Focus op belangen: In plaats van zich te richten op standpunten helpt arbeidsmediation bij het identificeren van de werkelijke belangen en behoeften van elke partij. Hierdoor kunnen er oplossingen worden gevonden die aan ieders behoeften voldoen.

 

Mediation is alles op een hoop gooien en kijken of je er iets moois van kunt maken.