Mediation

Mediation; ook wel bekend als geschilbeslechting of conflictoplossing is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dit komt omdat het betere resultaten oplevert, goedkoper en sneller is dan naar de rechter stappen. Bovendien is mediation toegankelijk voor alle soorten geschillen, zelfs niet-juridische conflicten en gaat het vaak gepaard met relatiebehoud. Of het nu gaat om een licht oplopende ruzie of een verhitte discussie, beide kunnen worden opgelost door middel van mediation.

Door middel van mediation gaan betrokken partijen met elkaar in gesprek en worden de scherpe kantjes van het conflict afgehaald. Emoties kunnen worden geuit en gekanaliseerd, terwijl ook aandacht wordt besteed aan de gevoelens en onderliggende belangen van alle betrokken deelnemers. Er wordt gezamenlijk overlegd over mogelijke oplossingen, waarin de deelnemers zelf ook initiatieven/opties tot oplossingen mogen aandragen. In tegenstelling tot een rechterlijke uitspraak kunnen partijen via mediation meer bereiken door hun specifieke kennis en ervaring op het gebied waar het conflict zich afspeelt. De bijeenkomsten/gesprekken vinden plaats in mijn praktijk of (op verzoek) op andere locaties binnen de regio, afhankelijk van de situatie.

Mediation verloopt in verschillende sessies totdat er een vaststellingsovereenkomst wordt bereikt die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Dit kan ook een lijst met afspraken zijn die door beide partijen wordt goedgekeurd. Belangrijk is dat de betrokken partijen allemaal tevreden zijn met de gemaakte afspraken/verdeling op het moment van ondertekening, maar ook in de toekomst. Na succesvolle afronding van mediation kunnen betrokken partijen in de meeste gevallen weer normaal met elkaar omgaan. 

 

Er zijn vele voordelen verbonden aan mediation:

– Je hebt als betrokkene zelf de controle over de inhoud van het gesprek en is op basis van vrijwilligheid.

– Het traject verloopt sneller en goedkoper dan wanneer je naar de rechter gaat.

– Mediation creëert in de meeste gevallen een win-winsituatie, waarbij er geen “verliezers” zijn, zoals vaak het geval is bij juridische procedures.

– De mediator faciliteert het gesprek alleen en jij blijft de expert van je eigen situatie.

– Het conflict wordt uitgesproken en escaleert niet verder of wordt niet onderdrukt.

Als u vragen heeft, kunt u vrijblijvend bellen naar (06-29092317) of een intakegesprek aanvragen.